Den här länken tar dig till Finland och ett roligt apparat. Du kan skriva in vad du vill in i det vita rutan på mitten och genom att trycka på knappen "kuuntele puhe" får du höra det du skrivit.
Markerar du "Aku Ankka" låter det som Kalle Anka och markerar du "Robotti"
så hör du en robot prata.

 

 Genom "Oletusasetukset" kan du dessutom välja olika stilar, prova själv.   

 

 
http://www.mikropuhe.com/demo.asp?f=5365704573620