På japanska

Hem
tillbaka

 

 

Vill du veta hur man säger ditt namn på  japanska?

Kioskpiratens släkt har länge varit känt överallt på jorden. Vi tror dock att Japan var det ställe där man mest gillade släktens fartyg och handelsman. Speciellt populär var Alarik som blev utnämnt som Japans vicekejsare år 1833. Därför finns även idag många Kioskpiraten anhängare i Japan.

Alla kan inte prata japanska och därför har Kioskpiraten gjort en översättare för att alla ska kunna säga sitt namn på japanska. Släkten har alltid tyckt att namnet är det viktigaste man har.

Enter your regular name: